Canyon De Chelly

Skymning föll snabbt
Kylan var som ett korthus 
Kungar och drottningar kramades av frost
Ett prassel och ett sus 

När hjärtan stelnade i natten 
Som milstolpar staplade på varann 
Vi tog oss ut från fiendeland och fann en tillflykt in i Canyon de Chelly
Med dig, Blue - Komma hem till Blue 

Tidens gång, allting rör sig, ingenting är statiskt 
Tidens gång, mörkret är en sköld, det sker helt automatiskt 
Vi fann en liten glänta just när allting släcktes ner 
En lägerplats, förväntan, skulle natten erbjuda nånting mer

När vi tog vår tillflykt in i Canyon de Chelly med dig, Blue
Komma hem till Blue - Åh, komma hem till Blue

Röster i natten, höga och klara 
Hör hur dom kallar, hör hur vi svarar 
Dom unga, dom vuxna, dom äldre, deras hästar och får
Det är en del av nånting större 
En dröm som vi drömt i flera hundra år

Komma långt in i Canyon de Chelly med dig, Blue
Komma hem till Blue - Åh, komma hem till Blue

Mellan vandring och sömn, mellan samling och dröm
Vi kan se vad som fullbordats 
Vi kan se vad som försummats 
Tydligt, som en krattad gång i medvetenheten 
I bakgrunden hörs ett lösryckt mummel från poeten: Hur hittar vi hem? 
En fråga som rymmer ett mantra som svarar att

Världsalltet krymper när vi tagit oss igenom Canyon de Chelly
Med dig, Blue - Komma hem till Blue 
Åh, Komma hem till Blue