Prima Motto

"Ingen ser mig, ingen hör mig, jag är alltför väl maskerad"
Det är ord som känns igen, fastän tanken bakom är draperad
Runt ett komplicerat äventyr...
Så var det sagt, så var det tänkt 
Med siktet inställt på en evighet, en hemlighet att bevara
Vanligtvis så vackra och vänliga tankar spetsar till sig
När livet bunkrar upp med miljoner mysterier 
Är jag förberedd? Är jag vilseledd? 
Är det problematiskt? Icke! 

"Jag är inte den du tror, det har jag aldrig varit"
Även det är ord som känns igen 
om än kryptiskt, om än marigt 
Texten är tät, tätare än en skog 
och musiken flyter högre upp än himmelriket, nog
Så bra, nog så stort, nog så märkligt kan det tyckas 
En värld att lyckas i, javisst... Vad kommer jag att finna där? 
Är jag förberedd? Är jag vilseledd? 
Är det problematiskt? Icke! 

Det är förtrollande - ett mäktigt prima motto 

"Lev enkelt, dröm stort, ångra aldrig vad du gjort"
Ord som tål att upprepas när livet går för fort 
Härs och tvärs och pennors drift med stukad vers
Trampad på, stampad på, förvandlad till allmängiltighet
Ja vem vet, kanske även det en hemlighet att bevara
Att spränga alla gränser måste bli ett prima motto 
En större vinst för mänskligheten än att vinna nåt på lotto
Det är upplagt för en morgondag 
Är jag förberedd? Är jag vilseledd? 
Är det problematiskt? Icke! 

Det är ett mäktigt prima motto