Vinden Vänder

Om jag kan stoppa tiden, blott för en kort sekund
Och blottlägga dolda rum
Kaleidoskop av färger som sinnena samlas runt
Kan få mig blind och stum 

Går det lätt att komma åt och att förstå vad som är allom givet
Går det också att förstå vad som är sagt och skrivet 
Går det sedan att förstå hur vackert livet är 
När vinden vänder 

Miljoner vackra minnen på press bland blanka blad
Det hände för länge sen 
Som torkade blommor och planeterna på rad
Ja, allting går igen 

Går det att lätt komma åt och att förstå vad som är allom givet
Går det också att förstå vad som är sagt och skrivet 
Går det sedan att förstå hur vackert livet är 
När vinden vänder 

Kärleken och sagan om den, fram och åter, som den bränns
Poeter balanserar mer än gärna längs en hudnär gräns

Budskap som ännu brinner i hundratusen knyck 
I rymden skapas nya rum 
Det är jag och du runt solen, tankarna på flykt
Låt oss stanna en stund