En Kylig Vind Blåser Rakt Igenom Mig

Tusen klick från evigheten
Bara ett klick från Blärk!
Stup-i-ett och anonymiteten
En ständig huvudvärk
Det råder ingen tvekan längre
Stupiditeten slår sig fram
Göder mänsklighetens eftermäle
Med dumheter och skam

I en vrickad värld, vad är det för fel?
Åh, jag står här med min undran och ser frågande på dig, min vän
Medan en kylig vind blåser rakt igenom mig

Jag ser hjärtan och jetplan flyga
Och göra himlen röd
Kärleken, lever den
Eller är kärleken död
Romantiken körd i botten
Den får inte rum
Vad som göms mellan liv och död
Det är ett mysterium

I en vrickad värld? Vad är det för fel?
Åh, jag står här med min undran och ser frågande på dig, min vän
Medan en kylig vind blåser rakt igenom mig

Fjärilar och radiovågor
Och hela härligheten
Leksakslandet står i lågor
Vakanta samveten
Det råder ingen tvekan längre
Gester skapar oroshärdar
Är det sant eller rör det sig om
Parallella världar

Det är en vrickad värld, vad är det för fel?
Åh, jag står här med min undran och ser frågande på dig, min vän
Medan en kylig vind blåser rakt igenom mig