Tiden Krymper

Timmarna går åt
Jag säger bara en sak: gråt baby gråt
Dags att säga förlåt när allting skymmer
Tiden krymper

En skänk från ovan
Jag måste tro på det här
Little Boy kom med den sista gåvan
En hundraårig affär

Timmarna går åt
Lennons, Strummers och Ferlinghettis gråt
Kommer häråt när allting skymmer
Tiden krymper

Timmarna går åt
Jag säger bara en sak: gråt baby gråt
Dags att säga förlåt när allting skymmer