Den Märkliga Balladen Om Systrana Alm

En kvinna sitter still och räknar minuter
En annan lägger sina armar i kors
En tredje viker sig dubbel och njuter av
Den märkliga bilden av systrarna Alm

Faller det en blank tår i rotundan?
Sliter någon hårt och ont med sina steg?
Det är inte lätt att fly eller komma undan
Den märkliga bilden av systrarna Alm

Åh, så vackert, så utstuderat vackert
Åh, så vackert, så fint
Så mycket medelklass

Tre kvinnor öppnar sina sårbara hjärtan
När kapellet slår an ett ackord
Sammanslaget blir det den gigantiska srnärtan
Som omsluter bilden av systrarna Alm

En konstnär sitter här och räknar minuter
En annan vilar sin kropp på ett kors
En tredje sviker sina löften och skjuter ner
Den märkliga bilden av systrarna Alm

Åh, så vackert, så utstuderat vackert
Så mycket medelklass