The Flow

Jag får hela tiden förklara för mig själv varför jag fortsätter skriva om floden
Men jag förstår inte förklaringen, jag ser den inte 
Fastän den finns där i stillvattnet bland de tydliga orden

Fantasierna tar överhand, inkräktar på förståndet
Skrapar på min yta, fördjupar tillståndet 
Minnet börjar tryta, men floden rinner vidare, och så ... the flow! 

Minns hur vi kom springande tillsammans, med händerna över huvudet
Vi hade krossat våra drömmar, hela livet var kluvet 
"Varför läser du bibeln?" sa du 
"Jag letar efter kryphål," sa jag "och så ... the flow!" 

Vi stod ansikte mot ansikte, vad var det då vi såg?
Levande och trevande, letande, ovetande
"Jag är inte värd att falla," sa du framför en mörkerdamm
"Du är värd att uppstå," sa jag "som ett hologram..." 
Och vi stannar upp, vi tänker om, vi hoppar av 

Vänd på tanken, reversera, det är inte som du tror
Är det svårt att associera ångest, rädsla, måntro 
Världen krymper, hotet växer, bedrövelsen blir övermäktig
Och så ... the flow! 

Hotet kommer inifrån, du är inte förvånad 
Påstår du nåt annat blir du hudflängd och hånad
Tredje kriget pågår redan, bedrövelsen blir övermäktig
Och så ... the flow! 

Vi stod ansikte mot ansikte, vad var det då vi såg?
Levande och trevande, letande, ovetande
"Jag är inte värd att falla," sa du framför en mörkerdamm
"Du är värd att uppstå," sa jag "som ett hologram..." 
Och vi stannar upp, vi tänker om, vi hoppar av 

Fantasierna tar överhand, inkräktar på förståndet
Skrapar på min yta, fördjupar tillståndet 
"Varför följer du floden?" sa du 
"Jag letar efter kryphål," sa jag "och så ... the flow!"