Historien

Det skymmer en synd i en sorgerymd
Det rymmer en dröm, en vacker dröm
I en bortglömd tid vi levde i
Vi levde enkelt och drömde stort
Vi levde enkelt, drömde stort, 
ångrade aldrig vad vi gjort

Alla dessa mål att nå, alla dessa hål att fylla
Jag vill inte gå, jag vill inte gå

Det minner om vindar från en annan tid
Vi vårdar minnet av ett vardagsliv, ett vackrare liv
Då kärlek fanns och syntes, kändes
Det var en tid då kärlek syntes, hördes, kändes, brändes

Alla genvägar att gå, alla vägar som förbryllar
Jag vill inte gå, jag vill inte gå

Historien ligger framför oss
Historien den ostoppbara
Vi rör oss dit där vi förväntas vara
Och vi vet, vi vet
Ta den, göm den, behåll den som en hemlighet
Historien ligger framför oss, ta den, göm den, behåll den som en hemlighet

Alla dessa mål att nå, alla dessa hål att fylla
Åh, det måste gå
Åh, det måste gå

Historien ligger framför oss
Vi stänger dörren bakom oss

Historien ligger framför oss
Vi stänger dörren bakom oss

Alla dessa mål att nå, alla dessa hål att fylla
Åh, det måste gå
Åh, det måste gå

Alla dessa mål att nå, alla dessa hål att fylla
Åh, det måste gå
Åh, det måste gå