Oväder På Väg

Jag ser helig mark gunga, jag ser allting från distans
Jag hör klagovisor ljuda över gudars allians
Jag står ensam kvar i kulregnet i en intellektuell vakans
Det skymmer snabbt runt kusterna, finns det frälsning någonstans?

Oväder på väg
Det blåser upp till storm
Oväder på väg
Kraften är enorm

Jag ser helig mark gunga under den slumpmässiga moralen
Jag ser ett nytt krig komma, jag ser en flash på skamkanalen
Som en explosion i blodet, som en kaskad av mörkertalen
Tror du på det här min vän? Är du klok? Är du galen?

The Good Guys and The Bad Guys, dom var alltid lätta att förstå
En var vit, en var svart, och det fanns ingen som var grå
Nu ser jag bara en blaskig massa, dom sitter alla i samma båt
Det är en obehaglig, konstig sanning som jag inte kommer åt

Det gamla kungariket gungar, och det har spelat ut sin roll
Och den kära folkhemstanken har även spelat ut sin roll
Och den hemska kapitalismen, till och med, har spelat ut sin roll
Våra livsmönster löses upp, vi har förlorat all kontroll

Ja, mönstret går igen, min vän, opinionen likaså
Tyckarna kan tycka vad dom vill och blogga på
Men du och jag går hand i hand genom sommar, höst och vår
Genom vintern, genom tidens anda, i ett slags moment 22