U-Land

Famnen full av falska rosor,
huvut fullt av tacksamhet
En scen av osorterade allmosor,
tystnad råder, alla vet
Att när folket har gått hem
frågar ingen efter vem
som har offrat sin hand

U-land
Vem har offrat sin hand
U-land

Se tips och tricks från dom som helas
med meningar om nya mål
Se också hur ett folkhem delas
med rester av ett avgrundsvrål
Det är ett lika farligt gift
som ett leende på drift
längs en ödelagd strand

U-land
Längs en ödelagd strand
U-land

En frälsare med kluven tunga
Ja, sanningar åt båda håll
Sångerna som når dom unga
har redan spelat ut sin roll
Och i ett litet slitet rum
sitter åldermannen stum
med en förlamad hand

U-land
han har offrat sin hand
U-land

Komedin dör ut, den var farlig
Tragedin är här, den är fin
En paradox som vårdas varligt
En paradox så stor och fin
Och när folket har gått hem
frågar någon efter vem
som nu vill offra sin hand

U-land
Vem vill offra sin hand
U-land