Den Relativa Sanningen

Ingen ser dig, ingen hör dig, du är alltför väl maskerad
Ingen vet vad du har för dig, ingen här är informerad
Men för att sen förstå hur dold du är
Så fordras det att tusen ögon riktas mot dig, och jag har bara två
Och dom jag har skall se så obeskrivligt mycket här i juninatten
Men en och annan blick skall du nog få

För du sätter dig tillrätta, någonstans där jag kan se dig
Om en stund ska du berätta, jag behöver inte be dig
Men för att återgå till den du är och vad du gör när jag ser på
Så skär du genom mörkret som en kniv
Olika sätt att se på saken och att söka upp den relativa sanningen
Har tagit ett helt liv