Heliga Mödrars Mardröm

Det skymmer på för den som ensam får gå
Himlen är gul och solen är blå 
Eller är det du som inte förstår att det är vår sista chans
Att börja om någon annanstans 
Att väva dukar och binda kransar 
För dom som dansar över helig mark 
Medan alla mödrars värsta mardröm växer sig stark

Gubbar och kärringar är vackra i par 
Dansar i fattigdammet och väntar på svar
Gryningen kommer men rädslan finns kvar 
I den innersta kretsen, på stan, på landet 
På den yttersta spetsen av sanningens pil 
Kan vi lätt förnimma dumhetens dimma över helig mark
Medan alla mödrars värsta mardröm växer sig stark

När det sista ruset har dragit förbi, 
När deras söner dragit ut i strid 
Ett tidens tecken blir en ceremoni 
Med de vackra äldres alla hemligheter 
Och rikedom av jord och luft och ljuvligheter 
Med all den poesi som överrumplar helig mark
Medan alla mödrars värsta mardröm växer sig stark