Månskensbilder

Jag såg min broder vandra 
En väg som ingen annan hade upptäckt, den hade han sett
Och klätt i sköra tankar, samlat i stora hinkar 
Det vita ljuset som kom från huset 
En helig stund blev fångad vid en korsväg 
Vi såg varandra kasta långa blickar in i det vackra mörkret

Han sa: Månskensbilder (Moonlight on Vermont) 
Jag säljer månskensbilder (Moonlight on Vermont) 

Jag såg min syster drömma 
Och undra om det gick att ömma mer för vinnarna än för förlorarna
Hon log och klädde av sig bördor hon hade på sig 
I det vita ljuset som kom från huset 
En salig blandning av tröst och trolldom 
Vi såg varandra kasta långa blickar in i det vackra mörkret

Hon sa: Månskensbilder (Moonlight on Vermont) 
Jag säljer månskensbilder (Moonlight on Vermont) 
Vi satsade våra sista slantar, vackert var det 
Snudd på schuckert, hugget som stucket - ja, vackert var det

Jag såg en vålnad komma just innan jag hann somna 
Man kunde ana ett annat drama 
Konstverk blev till i stunden, skapat av djup förundran
Och det vita ljuset som kom från huset 
En sista vandring längs en upplyst slottsallé 
Vi såg varandra kasta långa blickar in i det vackra mörkret

Vi sa: Månskensbilder (Moonlight on Vermont) 
Vi säljer månskensbilder (Moonlight on Vermont) 
Vi satsade våra sista slantar - ja, vackert var det

Månskensbilder (Moonlight on Vermont) 
Vi säljer månskensbilder (Moonlight on Vermont) 
Snudd på schuckert, hugget som stucket - ja, vackert var det