Känner Du Lille Henry?

Känner du lille Henry, han mekar bilar vareviga dag
Känner du lille Arne, han läser bibeln vareviga dag
Känner du lilla Greta, hon virkar grytlappar vareviga dag
Nu går jag till Greta och får den grytlapp som jag vill ha
Jag går till Greta, det känns bra