Varför

Musik: Anders Henriksson, Peter Lundblad

Text: Anders F Rönnblom, Peter Lundblad

Varför en bild på en prinsessa och en prins
Varför en bild som inte finns
Varför ett mål som är omöjligt att nå
Varför ska allting vara så

Kom till mig ska du finna dina svar
Få dom svar jag har

Varför en bild på hur kärlek ska gå till
Varför en bild som inte finns
Varför en sång som man inte tycker om
Varför ett tvång att tycka om

Kom till mig ska du finna dina svar
Få dom svar jag har

Varför en jakt i en obehärskad takt
Varför ett liv som inte finns
Varför en plats i en overklig parad
Varför ett tvång att vara glad

Kom till mig ska du finna dina svar
Få dom svar jag har
Dom som jag har kvar