Jupitertid

Jag flyter nerför floden och jag är inte längre rädd
Ser en kvinna i ett duggregn, hon vill vila på en flodbädd
Jag tar en tugga av en tanke, den har smaken av en dröm
Ser en kvinna i en slöja dröja kvar i ett tomrum
Jag flyter nerför floden, en tanke i ett tomrum
Ser en kvinna som vill skratta i ett duggregn

För hon väntar på en vän
Hon väntar bara på en vän
Hon vill ha solsken i ett regn, och säger: 
"Kom och ge mig lycka och liv
Kom och ge mig ett stjärnkrig
Kom och gör mig större än Jupitertid - utan strid"

Det finns ett hål i stora smärtan, där stora sorgen kan pysa ut
För flickor med trasiga hjärtan finns det alltid ett lyckligt slut
Så låt oss flyta nerför floden, du och jag, genom cykler av kaos
Låt oss dingla på kanten till evigheten när tiden tar en paus
Jag flyter nerför floden när tiden tar en paus
Ser en kvinna som vill dansa i ett duggregn

För hon väntar på en vän
Hon väntar bara på en vän
Hon vill ha solsken i ett regn, och säger: 
"Kom och ge mig lycka och liv
Kom och ge mig ett stjärnkrig
Kom och gör mig större än Jupitertid - utan strid"

En kvinnas ansikte
Ett ansikte med tusen skikt
Hon kan vända ut och in på regn och en kärleksdikt
När poeten pratat färdigt och delat ut sin kompass
Har tomrummet fyllts med månskensdis och jazz
Jag flyter nerför floden under universum och jazz
Ser en kvinna som vill älska i ett duggregn

För hon väntar på en vän
Hon väntar bara på en vän
Hon vill ha solsken i ett regn, och säger: 
"Kom och ge mig lycka och liv
Kom och ge mig ett stjärnkrig
Kom och gör mig större än Jupitertid - utan strid" 

Jupitertid
Jupitertid
Jupitertid