Solo Inferno Deluxe

Vem är han som står solo mitt i ett flöde
Vem är han som står solo med sitt öde
Poeten skakar orden och han skräms av ljudet
Poeten saknar kraften att dra en sista vits om livet

Vem är han som står solo och målar oro
Vem är han som står solo med sin oro
Målarmannens blick är tom och han skäms för ljuset
Alla slutna ögon, det dolda förtrycket i bruset

När skuggorna står tomma, när ingenting kan döljas
När inga vittnen finns, när inga vittnen talar

Är jag den jag är, eller är jag nån annan
Säger målarmannen kärvt och tar sig för pannan
När skuggorna står tomma, när ingenting kan döljas
När inga vittnen finns, när inga vittnen talar

Varför blinkar stjärnor när tiden sprängs i bitar
När du och jag går samman, när natten är vår fristad

I ett solo inferno