Indianer

Unikum och egenheter, jag är jag och du är du
Vi får en stund att blunda i djup förundran
Du frågar mig vilka vi är, vi som driver sidenhimlar
Över våra älskades kroppar om natten
Och bygger in skuggor och dimslöjor i gråten och skratten

I våra bästa stunders alla drömsekvenser
Finns en väntan och längtan efter tystnad så meningsfull
Som vi behöver mer än någonsin
I tider av förändring, i tider av kaos
Och det vi förstår att göra av våra liv, det måste vi göra
Precis som indianer

Jag är jag och du är du, det tar andan ur oss
Som ett eko mellan bergen, ett vinddrag över fälten
Du frågar mig vilka vi är, vi som föder drömmar
Så mäktiga att tidsandan sprängs bort om natten
Liksom ondskan och hatet bortom gråten och skratten

I våra bästa stunders alla drömsekvenser
Finns en väntan och längtan efter tystnad så meningsfull
Som vi behöver mer än någonsin
Ett eko mellan himlen, jorden, vattnet, i tider av försoning
Och det vi förstår att göra av våra liv, det måste vi göra
Precis som indianer

I våra bästa stunders alla drömsekvenser
Och det stora mysteriet däremellan
Som vi behöver mer än någonsin
Som ett eko över töckentrakter och att ligga naken mot jorden
Och det vi förstår att göra av våra liv, det måste vi göra
Precis som indianer

En längtan efter tystnad, så meningsfull
Och det vi förstår
Precis som indianer

Ligga naken mot jorden
En längtan