Comeback Kid (Gå På Vattnet Nu)

Kom och lägg dig ner på en bädd av rosor
Kom mjukt och stilla som en fågels vingslag
Allt som finns just nu det får ej gå itu
Allt som kommer sen, min vän, det må vi drömma om
Drömma oss bort på en bädd av rosor
På en bädd av tistlar som en giddy-up-a-ding-dong

En comeback kid som kom tillbaks
Från en annan tid, nu tar han vid
Det vi har till låns det ska vi ge tillbaks
Det som kommer sen, min vän, det kan vi glömma bort
Som ett vilset vinddrag på en bädd av rosor
På en bädd av tistlar som en giddy-up-a-ding-dong

Comeback kid som kom tillbaks
Från en annan tid, nu tar han vid

Det är sagorna i livet som ger oss mod och kraft
Det är sagorna som styr det vi har och det vi haft
Jesus var en trollkarl precis som du och jag
Han var ledsen, han var glad precis som du och jag

Gå på vattnet nu
Det är en din enda chans
Gå på vattnet nu
Det går som en dans

Hallå-hallå! Hur ska det gå
Hur ska andarna få till det
Hur ska dom guida dig ända in i mål
Hallå-hallå! Hur ska det gå
In i livet, in i döden, in i eftervärlden ända in i mål

Fräls oss ifrån ondo är ett slitet credo
Det har varit var mans ledord, men jag undrar är du redo

Att gå på vattnet nu
Att gå på vattnet nu

Som en Comeback kid, det är din enda chans
Som en giddy-up-a-ding-dong
Comeback kid som kom tillbaks
Från en annan tid, nu tar han vid
Ding-dong, comeback kid som kom tillbaks
Från en annan tid