Solo Inferno

Vem är jag som står solo med en öppen hand
Vem är jag som står solo i ett namnlöst land
Ett ögonblick på jorden i ett strippat paradis
Jag gömmer mig i orden som i en cut-up exercis
 
Allt jag sagt har jag sagt med en viss distans
Allt jag gjort har jag gjort någon annanstans
Det var då, nu är jag här, det kan sägas igen
Jag gör det här för livet och för kärleken

När inga vittnen finns, när inga vittnen talar
När inga vittnen finns, när inga vittnen talar

Det vi har, det finns kvar i den mörka natten
Allt finns här, du och jag och lugna vikars vatten
Där isarna blott månsken bär och natten väger noll
När du och jag går samman bortom all kontroll

När inga vittnen finns, när inga vittnen talar
När inga vittnen finns, när inga vittnen talar

Vem är jag som står solo i ett inferno