Guld Och Tårar

Det var en vacker början, det bådade gott
Precis som alla spågummor spått, det bådade gott
Det var en vanlig man som kom gatan fram
Bonndräng Bengtsson, stor och grann
Han hade tusen strängar, men ingen lyra
En ratt av guld, men kunde inte styra

Hej-hej, han hade bara gjort sin grej
Hej-hej, mellan dig och mig
Guld och tårar faller som vackra ord i plundrad jord
Guld och tårar faller i överflöd
Den enes bröd, den andres död
 
Det var en annan man som gick gatan fram
En tragisk man 
Det var Perssons pojk
Han skilde sig från vanligt folk
Han hade pekat rätt, skrapat rätt
Han hade hamnat snett, bortom sans och vett
Han såg sig själv i en trasig spegel, 
bränd och bländad av spelets regler

Rikeman och fattigman kommer hand i hand gatan fram
Jagade genom en medelklass, bedräglighetens värsta plats
Där ädelstenar blir till vackert skrot
Där dom kan dela lika, ta var sin kvot
Ja ni har hört det förut
det blir ett våldsamt slut
I slutet av tunneln syns inget ljus