Ord

Jag har lyssnat och känt efter
Jag vet vad som har hänt, vet du?
Allt som sagts om vår värld är fel
Allt som sagts och som hörts är fel
Ord som har använts i otid och tid
Ord som förbrukat sin makt
Slingor som viskats om lycka och frid
Slingor som skrikits i takt
Jag vill lyssna på dig - tala
Vill du tala med mig - lyssna
Jag vill använda mig av ord
Kan du skänka mig dom - kan du?
Ord som har använts i otid och tid
Ord som förbrukat sin makt
Slingor som viskats om lycka och frid
Slingor som skrikits i takt
Jag vill nå dig
Vill du det?