Pappersmugg

Det finns två sorters människor, dom fria och dom fångna
Och sen har vi alla dom som inte vet var dom står
Det finns många sorters skrik som ekat i det förgångna
Dom ekar hårt och högre ju längre tiden går

Vi vecklar upp en vacker värld, den ryms lätt i en pappersmugg
Resten av vår vackra värld får rum i en annan pappersmugg

Det finns två sorters värme, den kalla och den varma
Och däremellan blandningar av olika mått
Det finns många sorters frälsning för dom fattiga och arma
Frälsning för dom nyanlända och för dom som redan gått

Vi vecklar upp en vacker värld, den ryms lätt i en pappersmugg
Resten av vår vackra värld får rum i en annan pappersmugg

Det finns två sorters tankar, dom sanna och dom löjliga
Sen har vi alla lagomskiftningar när dom är som bäst
Det finns många sorters vägar in och ut ur det omöjliga
Livet som vi lever när vi lever som mest