Osårbar

Musik: Anders F Rönnblom

Text: Anders F Rönnblom, Sofia Semborn

Jag är inte av porslin... Det är värre än så
Jag är inte av porslin... Det är värre än så
Jag är en knivsudd kaolin i en skärva Blue China
Jag är en knivsudd kaolin i en skärva Blue China
Men du får mig aldrig att krackelera, nej
För jag är osårbar! Osårbar! Jag är osårbar! Osårbar!

Jag är ingen namnlös narr... Det är värre än så
Jag är ingen namnlös narr... Det är värre än så
Jag är en flyfotad kung med en tron av karborundum
Jag är blott en flyfotad kung med en tron av karborundum
Men du får mig aldrig att abdikera, nej
För jag är osårbar. Osårbar! Jag är osårbar! Osårbar!

Jag är en stäppens son, en solitär som inte skyr en skalad gryning
Osårbar! Osårbar! Jag är osårbar! Osårbar!

Jag är inte av batist, nej... Det är bättre än så
Jag är inte av batist, nej... Det är bättre än så
Jag är ett spadtag i glömskans jord, i mörk sammet kan jag svepas
Jag är ett spadtag i glömskans jord, i mörk sammet kan jag svepas
Men du får mig aldrig att likvideras, nej
För jag är osårbar. Osårbar! Jag är osårbar! Osårbar!

Jag är en stäppens son, en solitär som inte skyr en skalad gryning
Osårbar! Osårbar! Jag är osårbar! Osårbar!