Fruktan Är En Bruten Vinge

Jag känner doften av terror... 
Jag känner lukten av våld...
Jag känner smaken i munnen... 
Det smakar som cementgolv... 
Baby baby, var hos mej... 
Baby baby - stanna här...
Baby baby, stanna kvar...

Jag har berättat om kärlek... 
Men kanske alldeles för lite...
Jag har försvarat den kärlek som har trampats ner i skiten... 
Baby baby, var hos mig... 
Baby baby - stanna här...
Baby baby, stanna kvar...

Fruktan är en bruten vinge... 
En hög och hotfull barriär... 
Hoppet är en flyktig fjäder... 
Lätt och fin som en chimär...
Ja, fruktan är en bruten vinge...