Hula-Hula-Hula-Hej

Upp stiger månen över berget
Du älskar månen och den älskar dig
Upp stiger månen över berget
Du älskar ingen som du älskar mig
Upp stiger du och när du älskar
Då är du vacker som en leopard
Upp stiger du och när du älskar
Då är du farlig som en vilsen lo

Hula! Du är ett vackert spöke
Hula! Du är vit som snö
Hula-hula-hula-hej... Hula-hula-hula-hej
Hula! Och jag har ingenting för mig
Hula! Och du får gärna pyssla om mig
Hula-hula-hula-hej... Hula-hula-hula-hej

Upp stiger jag och när jag står upp
Då är jag ståtlig som en kokospalm
Upp stiger jag och när jag står upp
Då är jag vacker som en kokospalm
Upp stiger jag och när jag surfar
Då är jag ensam på en ny slags våg
Upp stiger alla mina drömmar
Då är jag kungen, kungen, kungen

Hula! Jag är ett annat spöke
Hula! Och du får gärna äta upp mig
Hula-hula-hula-hej... Hula-hula-hula-hej
Hula! Du är den nya sommarn
Hula! Jag får en fristad hos dig
Hula-hula-hula-hej... Hula-hula-hula-hej

Du får inte hula med nån annan än annan än mig
Du får inte hula med nån annan än annan än mig