Fredsblomma Mot Huden

Sakta faller natten ner i jorden
Färgar orden röda
Vi tänker på dom levande
Vi tänker på dom redan döda
Långsamt och förtvivlat
Börjar resten av vårt hopp att blöda
Kom till mig med all din poesi

Låt mig få känna din blomma mot huden
Fredsblomma mot huden
Låt mig få höra dom magiska ljuden
Av en fredsblomma mot huden

Låt mig få pressa din blomma mot huden
Fredsblomma mot huden
Låt mig få älska dom magiska ljuden
Av en fredsblomma mot huden