Långfingret

Här kommer en hyllning... 
Den bygger på en dikt som heter Salute... 
Skriven av den amerikanske poeten Lawrence Ferlighetti... 

Det är en hyllning till varje djur som dödar och äter sin egen avkomma... 
Det är en hyllning till varje jägare med gevär i baksätet på pickupen... 
Det är en hyllning till varje privat prickskytt med kikarsikte... 
Och till varje rödnacke i stövlar och med hundar som är tränade att spåra och döda...

Till varje civilsnut och detektiv med axelhölster fulla av bly... 
Till varje tjänare av folket som mejar ner sina medmännsikor... 
Till varje Guardia Civil i vilket land det vara må som vaktar på medborgarna... 
Det är en hyllning till varje gränsvakt vid vilket Check Point Charley det vara må...

Till varje statspolis i skräddarsydda byxor och kravallhjälm...
Till varje konstapel med pistoler, sirener och tårgas...
Till varje attackpilot med robotar eller napalm under vingen...
Det är en hyllning till varje bombplanspilot som välsignar bomberna före take-off...

Till alla dom som dödar, dödar, dödar för freden...
Har jag här den enda hälsning som dom barbarerna är värda...
Jag höjer mitt långfinger, höjer mitt långfinger...
Jag sticker upp mitt långfinger, mitt långfinger...

Till varje socialist som talar om det sköna och mänskliga i ett krig...
Till alla dom som talar om den estetiska stimulansen att ha ett vapen som lyder...
Till varje kapitalist som tillverkar vapen och uppmuntrar krig för ekonomisk vinning...
Till vilken regering för vilken stat det vara må som säljer vapen till båda sidor...

Till varje nationalist i vilken stat det vara må, svart, brun, röd, gul eller vit...
Till varje profet eller poet med pistol eller kniv...
Till varje spridare av religiös upplysning som gör det med våld...
Ja, det här är en hyllning till alla dom som säger döda eller dödas...

Det är en hyllning till varje spridare av våld och makt, makt och våld...
Det är en hyllning till varje spridare av tyranni och förtryck...
Det är en hyllning till alla dom som dödar, döda, dödar
Och till alla dom som tyst ser på...

Till alla dom som dödar, dödar, dödar för freden...
Har jag här den enda hälsning som dom barbarerna är värda...
Jag höjer mitt långfinger, höjer mitt långfinger...
Jag sticker upp mitt långfinger, mitt långfinger...

Tolv tiggare står och trampar i dimman...
Tolv tiggare står och trampar vid din dörr...
Tolv tiggare står och trampar, trampar...
Tolv tiggare och den elfte är jag...