Broder Du Fick Foten

Broder, du fick foten för att du var för gammal
Nu är hösten här och allting är förändrat

Broder, kom till mig när du drunknar i vanmakt
Och har du stolthet kvar ska jag krossa ditt vemod

Broder, du fick foten, nu är du distanserad
Du är fyrtiofem och allting är förändrat

Broder, kom till mig med en spricka i själen
Jag är på bra humör och jag känner mig skitstark