Inga Gränser

Det finns ingen galenskap, ej heller något sunt förnuft
Ty alla värderingar har just blivit ett, ett med dig och mig
Det finns ingen idioti, ingen kallar sig längre geni
Ty alla värderingar har just blivit ett, ett med dig och mig
Ingen vet var ingenstans tar vägen, alla vet var någonstans är
Långt där uppe, där ute, där stjärnorna dansar och glänser
Där finns inga gränser

Det finns inget flammande mörker, ej heller något dunkelt ljus
Ty alla värderingar har just blivit ett, ett med dig och mig
Det finns ingen färglös sanning, ej heller någon fager lögn
Ty alla värderingar har just blivit ett, ett med dig och mig
Ingen vet var ingenstans tar vägen, alla vet var någonstans är
Långt där uppe, där ute, där stjärnorna dansar och glänser
Där finns inga gränser