Sångstump

Jag kan vissla och sjunga, och...
Jag kan hoppa och gunga, och...
Jag kan klyva ett tallbar itu, kan du?
Jag kan rycka i spenar, och...
Jag kan rida på renar, och...
Jag kan prata i moll och i dur, kan du?